Sensory play a SI

Sensory play a Senzorická integrace (SI)

Co to vlastně je ta senzorická integrace? Je to proces (naše schopnost), díky němuž můžeme přijímat a zpracovávat informace prostřednictvím našich smyslů, A co je neméně důležité, můžeme je pak využívat v našem běžném životě. Bez našich smyslů bychom totiž nic necítili, nic nevnímali - vlastně bychom vůbec nežili.

Sensory play

20.05.2024

Sensory play, jak už název napovídá…je smyslová hra, popř. forma her a aktivit, které jsou zaměřeny na stimulaci a rozvoj smyslových schopností a dovedností u dětí.

U nás propojujeme zázemí vzdělávacího a volnočasového centra Každým coULem s prostorem o patro výše, tedy naším SNOEZELEM.