Senzorická integrace

20.05.2024

Co to vlastně je ta senzorická integrace? Je to proces (naše schopnost), díky němuž můžeme přijímat a zpracovávat informace prostřednictvím našich smyslů, A co je neméně důležité, můžeme je pak využívat v našem běžném životě. Bez našich smyslů bychom totiž nic necítili, nic nevnímali - vlastně bychom vůbec nežili.

SENZORICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZAHRNUJE CELLEM 7 SMYSLŮ:

  1. ZRAK
  2. SLUCH
  3. ČICH
  4. CHUŤ
  5. HMAT - taktilní vnímání
  6. ROVNOVÁHA - vestibulární vnímání
  7. VNÍMÁNÍ TĚLA - propriocepce

Senzorická integrace je proces, kdy mozek zpracovává informace z různých smyslových systémů (např. sluch, zrak, hmat) a následně je integruje do koherentního celku. Je to tedy proces, při kterém náš mozek přijímá, zpracovává, třídí, analyzuje a organizuje všechny smyslové podněty z vnějšího i vnitřního prostředí a následně je zpracovává a využívá v každodenním životě.

Tento proces je důležitý pro správný vývoj a fungování mozku i celého nervového systému. 

Senzorická integrace je tedy nezbytnou a důležitou dovedností (schopností) pro proces učení.