S KÝM SE U NÁS POTKÁTE?

JSME SOUČÁSTÍ PROSTORU KAŽDÝM COULEM.

Tedy parta nadšenců, kteří mají chuť tvořit a vidí v tom smysl!

TAK TO JSME MY - tým snoezelenu!

Kamila Koháková

Stále se učím, zkoumám a zjišťuji, co v mém životě funguje a co ne.

Více o mně...
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ — John Lennon

Když jsem před lety opustila lukrativní místo vedoucího pracovníka ve zdravotní pojišťovně a pustila se objevovat jiné vody, konkrétně na projektu Pečujeme o ty, kteří pečují, který realizovalo Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., v čele s Jitkou a Petrou, netušila jsem, jaké obzory se přede mnou otevřou. Získávala jsem osobní zkušenost s vedením projektu, pořádáním seminářů a svépomocných skupin a individuálním poradenstvím přímo v rodinách. V rámci projektu jsem spolupracovala i s dalšími odborníky, jako psychologové, ergoterapeuti, ekonomové, vedoucí rodinných center a klubů a společně jsme zajišťovaly potřebnou péči v rodinách s hendikepovanými dětmi.

Stále se učím, zkoumám a zjišťuji, co v mém životě funguje a co ne. Vše je v neustálém pohybu a já se snažím najít sama pro sebe stabilní střed, kde mohu pevně stát a odtud inspirovat ostatní díky činnostem, které mi přinášejí radost….

Moji klienti se na mě obracejí v těchto oblastech:
 • Průvodce prostředím snoezelenu
 • Konzultant v sexuální výchově dětí
 • Průvodce dětskými emocemi (kurz pro děti)
 • Relaxační masáže
 • Kraniosakrální terapie
 • Vedené meditace
 • Cvičení podle posvátné geometrie

Bc. Michaela Doubková

Jsem novopečená maminka, která ale neusíná na vavřínech a stále jde kupředu.

Více o mně...
Pět let jsem působila jako učitelka (teta) v Dětské skupině, během toho vystudovala VŠ, ze které mám státnice z pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Ráda poznávám a učím se novým věcem, vzdělávám se a rozvíjím své znalosti, proto už mám za sebou několik kurzů, které mi hodně pomohly s mým rozvojem a přístupem. Mezi ně patří: Respektovat a být respektován, Montessori kurzy, Kurzy zdravotníka a první pomoci, Kurzy logopedie pro děti, Jóga pro děti a pár dalších se zaměřením na dětský rozvoj a vzdělávání.

Nyní jsem novopečená maminka, která ale neusíná na vavřínech a stále jde kupředu. Proto jsem se stala lektorkou v multismyslové místnosti – Snoezelen, kde vedu hlavně programy pro MŠ, DS, ZŠ a individuální lekce pro rodiče s dětmi.

Respekt, individualita, rozvoj, zkoumání, poznávání, pozorování, učení se hrou, relaxace, uvolnění svého těla a své mysli – toto nejsou pouhá slova, toto je náplň mých Snoezelen lekcích.

Bc. Petra Ševelová

Vše, co dělám, dělám ráda.

Více o mně...
Jsem žena, která se snaží skloubit různé životní role. V osobní rovině jsem manželka, máma, ale už i babička, dcera a taky přítelkyně. V pracovní rovině jsem si prošla různými pozicemi. Pracovala jsem ve velkých nadnárodních společnostech i v malé rodinné firmě, prokousávala jsem se pozicemi až na místo člověka, který řídí celý tým. Zásadním v mém životě bylo rozhodnutí spoluvybudovat dětskou skupinu Mozaika, kterou miluju a díky které si plním sny. Mozaika není jen místo pro děti, je to místo pro celé rodiny a společné setkávání nám postupně, jak se ukazovaly potřeby jednotlivých skupin, otevíralo další dveře. Společně s týmem jsme vybudovali jedinečné místo Snoezelen a volnočasový prostor Každým CoULem, kde pořádáme, besedy, semináře, vedeme akreditované kurzy.
Abych svou práci mohla dělat dobře, stále se učím, mám státnice z pedagogiky a psychologie, lektorské a koučinkové kurzy, průběžně pracuji na svém rozvoji v oblasti komunikace a v rámci rychlého technologického pokroku se dovzdělávám také v oblasti moderních technolgií a IT.
Volný čas trávím nejraději s rodinou, hodně sportujeme, cestujeme, hrajeme deskové hry. Vždy ocením dobrou knihu, dobrý film a dobré jídlo.
Díky své rodině a své práci se každý den stávám lepším člověkem. Vše, co dělám, dělám ráda.

Věra Petlanová Zychová. DiS.

Co Vám mohu nabídnout?
Jednoduše to, co umím a v čem mám dlouholetou praxi.

Více o mně...
Věra vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce a po studiu se hned pustila do praxe a nastoupila do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde získala velmi bohaté zkušenosti z přímé práce s klienty a klientkami i chodem sociálních služeb.

Věra podporuje poskytovatele sociálních služeb konzultacemi v oblasti práv na prožívání sexuality klientů a klientek, pomáhá zlepšovat standardy kvality sociálních služeb a své zkušenosti předává jako lektorka.

Další odborné vzdělání:
 • bazální stimulace
 • kinestetická mobilizace
 • míčková facilitace
 • preterapie
 • práce s multisenorickým prostředím (Snoezellen)
 • individuální plánování v sociálních službách
 • terapie problematického chování u lidí s mentálním postižením a autismem
 • poruchy autistického spektra pojící se s mentálním postižením
 • psychiatrické minimum
 • demence u osob s mentálním postižením
 • alternativní komunikace
 • kurzy z oblasti sexuality lidí s postižením
 • výchova osob se zdravotním postižením k rodičovství, Nicole van Zelst, Paulien van Doorn, Holandsko
 • sexualita osob s mentálním postižením, Daphne Roosmarijn Kemner, Welmoed Elmira Korevaar, Holandsko

Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová

Komunikuji, tedy jsem... :o) zapsaný mediátor, krizový intervent, školitel
1. pomoci a ACC kouč.

Více o mně...
„OTEVŘI OČI! ŘÍKÁME ČASTO TĚM, KTERÝM CHCEME ZAVŘÍT ÚSTA.“ JIŘÍ ŽÁČEK

Komunikace mě baví. Mám radost, když rozhovory přinášejí řešení. Těší mě nové možnosti. Nová uvědomění. Když je chuť objevovat nový úhel pohledu a otevírat prostor pro fantazii. S tím mnohdy souvisí vystoupení z komfortní zóny do zóny učení a odvaha plnit si svůj sen (a něco pro něj udělat).

Někdy je to pořádná a náročná štreka, která vyžaduje hodně úsilí a odvahy, ale stojí za to.

Proto miluji komunikaci a práci s lidmi. Tělem i duší jsem především lektor, mediátor (zapsaný u MS ČR), krizový intervent (se zaměřením na děti a mládež) a ACC kouč...

Z fakulty PřF UK jsem si ponechala lektorování 1. pomoci (kdy jedeme tandem společně s Mončou) a to dnes už jako školitel, člen 1. pomoci a ZZA... Z dalšího vzdělávání pak především práci s lidmi, komunikaci a vlastní vzdělávání.

Nejvíce se tedy věnuji školení komunikačních dovedností (jednotlivě i ve skupinách), rekvalifikacím a akreditovaným seminářům a s Kamčou působíme také jako průvodce sexualitou, intimitou a vztahy - školení pro rodiče, ne/pedagogy i děti s názvem - Vědomá sexualita - Víte, co vaše dětí vědí o sexu?

Máte otázky? V tom případě piště, volejte! Těším se na společný dialog.

T - 733 696 300
E - u.kurumi@seznam.cz
W - vestdialog.cz
Moje motto – Dobré brání lepšímu.

VNÍMAT VŠEMI SMYSLY