Sensory play

20.05.2024

Sensory play, jak už název napovídá…je smyslová hra, popř. forma her a aktivit, které jsou zaměřeny na stimulaci a rozvoj smyslových schopností a dovedností u dětí. 

Tyto hry mohou (a je to žádoucí) využívat všech 7 smyslů - zraku, sluchu, čichu, hmatu, chuti, rovnováhy a vnímání těla. Vedou tak k rozšiřování vnímání, poznávání světa i sebe a zcela přirozeně tak podporují zdravý rozvoj dítěte.

Senzorické hry zahrnují různé materiály, textury, barvy, zvuky a vůně, které poskytují dětem nové.  stimulující a žádoucí zážitky.

Příklady:

 • Na tác si nasypeme rýži, čočku a hrách a dětem připravíme různé pomůcky (mističky, lžičky, lžíce, naběračky, pinzetu apod.). Děti necháme samostatně tvořit a hrát podle své fantazie a představivosti (pokud možno, tak nezasahujeme). Děti mohou sahat, čichat, třídit, stavět, převážet, počítat, cokoliv je napadne. My sledujeme míru zaujetí, a když polevuje, tak přejdeme ke společnému úklidu.

Kreativitě se meze nekladou a úspěch na sebe nenechá nikdy čekat! Je to totiž veliká legrace a dobrodružství.

Hra má být vždy lákavá, pestrá, a pokud možno maximálně různorodá. Vždy je možné něco změnit, upravit, přidat, ubrat. Hry by se neměly opakovat, naopak by měly nabízet nové vjemy a podněty. 

Mluvíme tu o hře, ale jedná se vlastně o velmi účinný smyslový nástroj, který rozvíjí dítě všestranně a tím podporuje jeho správný vývoj. Od motoriky po logopedii. 

Proč vlastně takové hry dětem nabízet?

 • Trénink jemné a hrubé motoriky - nabízíme různé materiály
 • Představivost, rozvoj kreativity a vlastního způsobu řešení situace - dítě si musí rozmyslet, co s materiálem bude dělat, zkouší různé možnosti, atd.
 • Rozvoj emoční a sociální sféry
 • Rozvoj slovní zásoby - nabízíme i doplňkové materiály (knihy, kartičky...), probíráme téma
 • Přiblížení složitého téma hravou formou (absorbující mysl)
 • Rozvoj soustředění
 • Rozvoj vnímání barev a tvarů
 • A v neposlední řadě i zapojení smyslů - hmat, sluch, čich a někdy i chuť
 • Nácvik různých úchopů a správného používání pomůcek (naběračka, lžička, nůž atd.)
 • Relaxace a uvolnění
 • Zlepšení vnímání barev a tvarů, struktury předmětů

Jaké například smyslové materiály můžete použít:

 • Barevná rýže (jednoduchá příprava, barvení potravinářským barvivem)
 • Barevné těstoviny (barvení stejné, jako rýže nebo akrylovými barvami)
 • Přírodniny (šišky, mech, klacíky, kamínky, písek, atd.)
 • Cizrna
 • Modelína
 • Barevná chia semínka (barvení stejné jako rýže, konzistence, jako sliz)
 • Voda
 • Mouka
 • Kinetický písek
 • a mnoho dalších

Sensory play je čistá radost ze hry